Dojo Kun

Ντόζο Κουν (Dojo Kun)

Το Dojo Kun περιλαμβάνει πέντε φιλοσοφικούς κανόνες για την εκπαίδευση στο dojo:

1. Να αναζητάτε την τελειοποίηση του χαρακτήρα
2. Υπερασπίστε τα μονοπάτια της αλήθειας
3. Προφυλαχθείτε από τις εξάρσεις θάρρους
4. Καλλιεργήστε το πνεύμα της προόδου
5. Να σέβεστε τους κανόνες του τυπικού

  • Hitotsu. Jinkaku Kansei ni Tsutomuro Koto.
  • Hitotsu. Makoto no Michi wo Mamoru Koto.
  • Hitotsu. Doryoku no Seishin o Yashinau Koto.
  • Hitotsu. Reigi o Omonzuru Koto.
  • Hitotsu. Kekki no Yu o Imashimuru
top