Κέντρο Άθλησης Shotokan Karate

Το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ SHOTOKAN KARATE" αναγνωρίστηκε με την υπ΄αριθμ. 1507/1987 απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών. 

Το Σωματείο αναγνωρίστηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως φίλαθλο σωματείο με την υπ΄αριθμ.πρωτ. Γ/40211/21-21-10-1992 απόφαση της και φέρει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του ν.2725/1999 για το άθλημα του καράτε.

Είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε από το 1991 με αριθμό μητρώου 49, επίσης είναι μέλος στις Παγκόσμιες ομοσπονδίες, (W.K.F)Word Karate Federation, (S.K.I.F) Shotokan karate International Federation.

Στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ SHOTOKAN KARATE διδάσκεται αποκλειστικά και ΜΟΝΟ Shotokan Karate.

Δείτε περισσότερα:

top