Ιστορία Κέντρου Άθλησης Shotokan Karate

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία πρώην “ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SHOTOKAN ΚΑΡΑΤΕ – ΤΖΟΥΝΤΟ” και το διακριτικό τίτλο “ΚΕΝΚΟ” αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1507/1987 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του ίδιου παραπάνω Δικαστηρίου υπ’ αύξοντα αριθμό 15903/3-3-1988.

Στη συνέχεια, το Καταστατικό του παραπάνω Σωματείου τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3436/1993 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του ίδιου Δικαστηρίου υπό τον ίδιο παραπάνω αύξοντα αριθμό.

Με την υπ’ αριθμ. 6276/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του ίδιου Δικαστηρίου υπό τον προαναφερόμενο αύξοντα αριθμό (15903), τροποποιήθηκε εκ νέου το Καταστατικό του Σωματείου με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 2725/1999 “περί ερασιτεχνικού αθλητισμού” και άλλαξε η επωνυμία του από “ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SHOTOKAN ΚΑΡΑΤΕ – ΤΖΟΥΝΤΟ” σε “ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ”.

Τέλος, με την υπ’ αριθμ. 411/2015 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, με τον ίδιο αύξοντα αριθμό, εγκρίθηκε ως έμβλημα του Σωματείου το αρκτικόλεξο «ΚΕΝ ΖΕΝ».

Το Σωματείο είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε από το έτος 1991, στην οποία φέρει αριθμό μητρώου 49, συμμετέχει δε ενεργά στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της και παρίσταται ανελλιπώς στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της.

Το Σωματείο αναγνωρίσθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως φίλαθλο σωματείο με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/40211/21-10-1992 απόφασή της και φέρει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του ν. 2725/1999 για το άθλημα του καράτε με αριθμό μητρώου ΞΖ05.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι υψηλότερες διακρίσεις των αθλητών του Σωματείου:

α) 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών, 23/11/2003 (Γεώργιος Ζαρουχλιώτης – kumite -75 kg),

β) 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων, 24/04/2004 (Χριστίνα Ζαρουχλιώτη, kata)

γ) 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων, 24/04/2004 (Νικόλαος Μπίρης – kumite -35 kg),

δ) 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων, 24/04/2004 (Διονύσης Μπεκύρας – kumite -70 kg),

ε) 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων, 26-27/03/2005 (Νικόλαος Μπίρης – kumite -40 kg),

στ) 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων, 26-27/03/2005 (Ιωάννης Γιαννιτσόπουλος – kumite -50 kg),

ζ) 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων, 26-27/03/2005 (Παναγιώτης Μάλλιος – kumite -35 kg),

θ) 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων, 04/03/2007, (Νικόλαος Μπίρης – kumite -55 kg),

ι) 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων,04/03/2007, (Γεώργιος Γεωργόπουλος – kumite -55 kg),

ιβ) 3η θέση στους 12ους Βαλκανικούς αγώνες Παίδων – Κορασίδων, 30/06-01/07/2007 (Νικόλαος Μπίρης – kumite -55 kg),

ιγ) 3η θέση στους 12ους Βαλκανικούς αγώνες Παίδων – Κορασίδων 30/06-01/07/2007 (Γεώργιος Βαλτετσιώτης – kumite +60 kg),

ιδ) 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων, 22-23/03/2008, (Νικόλαος Μπίρης – kumite -65 kg),

ιε) 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων, 22-23/03/2008, (Παναγιώτης Καρογιάννης – kumite -70 kg),

ιστ) 1η θέση στους Βαλκανικούς Αγώνες Παίδων – Κορασίδων, 20-21/09/2008 (Δημήτριος Βαλτετσιώτης, ομαδικό kumite),

ιζ) 2η θέση στους Βαλκανικούς Αγώνες Παίδων – Κορασίδων, 20-21/09/2008 (Νικόλαος Μπίρης – kumite – 65 kg),

ιη) 3η θέση στους Βαλκανικούς Αγώνες Παίδων – Κορασίδων, 20-21/09/2008 (Παναγιώτης Καρογιάννης – kumite – 65 kg),

ιθ) 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, 26/10/2008 (Δημήτριος Βαλτετσιώτης – kumite +70 kg),

κ) 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, 26/10/2008 (Γεώργιος Βάσιλας – kumite -76 kg),

κα) 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, 26/10/2008 (Κωνσταντίνος Βάσιλας – kumite -57 kg)

κβ) 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, 11-12/04/2009 (Γεώργιος Γεωργόπουλος – kumite -63 kg).

top