Προσωρινό πρόγραμμα εορτών.

Πέμπτη, 02/01/2020 @ 11:54

Προσωρινό πρόγραμμα προπονήσεων 23-12-2019, 2-1-2020,  3-1-2020.
Από 7/1/2020 οι προπονήσεις θα γίνονται κανονικά.

Για το πρόγραμμα ενηλίκων και παιδιών πατήστε εδώ

top